Powrót do strony głównej Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie realizowało projekt
"Szczęśliwy dom, gdzie boćki są",

w programie "Równać szanse"

Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności,
administrowanej przez

Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

    

       

      Na początku stycznia 2010r. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu "Szczęśliwy dom, gdzie boćki są", który finansowała Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, administrowana przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

     Uczestnikami projektu była młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymbarku.

     W ramach działań projektowych młodzi wychowankowie Ośrodka zgłębili tajemnice życia bocianów, nauczyli się fotografowania, obróbki zdjęć, technik filmowania. Pod opieką nauczycieli - instruktorów przygotowali  prezentację, album, prace plastyczne, a efekty swojej pracy zaprezentowali w środowisku lokalnym.

KLIKNIJ IKONKĘ